اخبار > بازدید مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای فارس از مرکز خرمبید


بازدید مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای فارس از مرکز خرمبید

دکتر حشمت کوشکی، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای فارس با حضور در شهرستان خرمبید از کارگاههای آموزشی مراکز خواهران و برادران شهرستان بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای خرمبید، دکتر کوشکی پس از این بازدید ضمن ابراز رضایت از عملکرد کارگاههای آموزشی سخنانی را در خصوص ضرورت فعال بودن کارگاه ها در دوران شیوع ویروس کرونا با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و همچنین لزوم فراگیر نمودن گفتمان مهارت در سطح جامعه بیان نمود.
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای فارس در ادامه این سفر از تعدادی از کارگاههای راه اندازی شده توسط کار آفرینان و مهارت آموختگان شهرستان نیز بازدید کرده و ضمن گفتگو با کار آفرینان از نزدیک در جریان روند کسب و کار آنان قرار گرفت.


خروج