اخبار > توجه ویژه به آموزش روستائیان در سطح شهرستان اقلید


توجه ویژه به آموزش روستائیان در سطح شهرستان اقلید

ابراهیم زراعتیان، رئیس مرکز آموزش فنی و حرف ای اقلید در گفتگویی با روابط عمومی اداره کل از ارائه آموزش های مهارتی به روستائیان بر اساس نیاز سنجی های صورت پذیرفته خبر داد.
وی بیان داشت: با توجه به بافت جغرافیایی منطقه و برخورداری اکثر روستاهای شهرستان اقلید از منابع خوب طبیعی، با هدف توانمند سازی روستائیان و افزایش بهره وری آنان و همچنین ایجاد مشاغل پایدار مرکز آموزش فنی و حرفه ای اقلید اقدام به برگزاری دوره های مهارتی با توجه به نیاز سنجی صورت پذیرفته در سطح روستا ها نموده است.
وی خاطر نشان کرد: این آموزشها بر اساس پتانسیل هر منطقه برنامه ریزی شده است و تا کنون بیش از 10روستا از جمله اردالی، بکان، انگکبان، نظرآباد، رحمت آباد، خنجشت و ... در سال 1400 مورد بررسی قرار گرفت است و در برخی نیز دوره های آموزشی برگزار شده است.
ابراهیم زراعتیان اجرای طرح نیاز سنجی مهارتی را اقدامی مشترک با بنیاد برکت شهرستان عنوان نموده و گفت: پس از اتمام دوره به افراد مهارت دیده وام اشتغال روستایی پرداخت خواهد شد.


خروج