اخبار > کسب عنوان اداره برتر شهرستان توسط مرکز آموزش فنی و حرفه ای لارستان


کسب عنوان اداره برتر شهرستان توسط مرکز آموزش فنی و حرفه ای لارستان

مرکز آموزش فنی و حرفه ای لارستان توانست با برنامه ریزی صحیح، خدمت رسانی گسترده، پاسخگویی مناسب و ارائه آموزش های منطبق با بازار کار عنوان اداره برتر در فرآیند ارزیابی عملکرد سال 1399 در جشنواره شهید رجایی را کسب نماید.
به گزارش روابط عمومی آموزش فنی و حرفه ای فارس: در بخشی از لوح تقدیری که از سوی جلیل حسنی، معاون استاندارو فرماندار ویژه لارستان به آقای حجت ایزدمهر، رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان اهداء گردید آمده است:
در راستای اجرای مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری و بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی شهرستان لارستان در سال 1399، در قالب جشنواره شهید رجایی آن ارگان به عنوان اداره برتر شهرستان در فرآیند ارزابی عملکرد انتخاب شده است.
بدیهی است کسب این امتیاز نتیجه تلاش، تعهد و حسن انجام وظایف توسط جنابعالی و یکایک کارکنان خدوم آن اداره میباشد.
مرکز آموزش فنی و حرفه ای لارستان یکی از مراکز بزرگ و موفق استان فارس است که با دارا بودن 9 کارگاه مهارتی که در آنها بیش از 20 حرفه آموزش داده می شود.


خروج