اخبار > برنامه ریزی برای برگزاری حضوری دوره های آموزشی مراکز در دستور کار قرار گیرد


برنامه ریزی برای برگزاری حضوری دوره های آموزشی مراکز در دستور کار قرار گیرد

دکتر حشمت کوشکی، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای فارس در جلسه شورای برنامه ریزی و هماهنگی اداره کل گفت: ضروری است با توجه به انجام واکسیناسیون گسترده در سطح جامعه و برای تمامی گروه های سنی، دوره های آموزشی با توجه به وسعت کارگاههای آموزشی، با ظرفیت مناسب و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی در تمامی مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان به زودی آغاز گردد.
وی در بخش دیگری از سخنانش ضمن اشاره به کمبود نیروی انسانی با توجه به بازنشسته شدن جمعی از همکاران در سطح استان بیان داشت: یکی از راهکارهایی که به منظور جبران نیرو در حوزه انتظامات و نگهبانی مراکز وجود دارد، سرایداری نمودن مراکز است.
دکتر کوشکی سپس ضمن اشاره به سخنان رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور خواستار توجه ویژه به بحث درآمدزایی شد.
در ادامه این نشست دکتر احسان ایزدی به تشریح پیشنهادات آماده ارائه از سوی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای فارس به سازمان پرداخته و به صورت مجزا هر یک از پیشنهادات بیست و هشت گانه را مطرح کرده و اعضای جلسه نیز به بیان دیدگاه ها و نظرات خویش در این خصوص پرداختند.
در پایان بهروز رستمی، رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای آی تی شیراز سخنانی را در خصوص دپارتمان ملی مهارت های دیجیتال بیان نموده و پلتفورم آموزش مجازی طراحی شده در آن دپارتمان بیان کرد. شایان ذکر است خبر های تکمیلی در خصوص پلتفورم آموزش های مجازی طراحی شده توسط دپارتمان ملی مهارت های دیجیتال، متعاقبا اعلام خواهد شد.


خروج