اخبار > کسب عنوان اداره برتر شهرستان توسط مرکز آموزش فنی و حرفه ای سروستان


کسب عنوان اداره برتر شهرستان توسط مرکز آموزش فنی و حرفه ای سروستان

مرکز آموزش فنی و حرفه ای سروستان توانست با برنامه ریزی صحیح، خدمت رسانی گسترده، پاسخگویی مناسب و ارائه آموزش های منطبق با بازار کار عنوان اداره برتر در فرآیند ارزیابی عملکرد سال 1399 در جشنواره شهید رجایی را کسب نماید.
به گزارش روابط عمومی آموزش فنی و حرفه ای فارس در بخشی از لوح تقدیری که از سوی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس به مهندس جوکار، رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان سروستان اهداء گردید آمده است: امروزه جایگاه راهبردی نظام های مدیریتی در کارآمدی سازمان ها بیش از پیش نمایان گشته است و با اطمینان می توان اظهار داشت مهمترین عامل اثر بخشی و توفیق سازمان ها، بهره مندی دستگاه از این نظام ها می باشد.
ارزیابی عملکرد به عنوان فرآیندی مستمر برای بهبود بالندگی سازمان امری ضروری است و سازمان هایی در این فرآیند موفق تر هستند که با استفاده بهینه از منابع انسانی، تلاش در جهت کسب رضایت ارباب رجوع و توجه به بهبود مستمر کیفیت خدمات به بهترین نتایج نائل آیند. در راستای اجرای مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری و بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی شهرستان سروستان در سال 1399، در قالب جشنواره شهید رجایی آن ارگان به عنوان اداره برتر شهرستان در فرآیند ارزابی عملکرد انتخاب شده است.


خروج