اخبار > برگزاری دوره های آموزشی جهت معتادین درکمپ های ترک اعتیاد توسط آموزش فنی و حرفه ای شهرستان اقلید


برگزاری دوره های آموزشی جهت معتادین درکمپ های ترک اعتیاد توسط آموزش فنی و حرفه ای شهرستان اقلید

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان فارس و به نقل از روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان اقلید : جلسه ای با حضور تدین، رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان اقلید، میرقادری مسئول آموزش دربین جمعی ازمعتادین درحال باز پروری ومسئولین کمپ ها برگزار شد.
تدین با اشاره به اهمیت بحث توانمندسازی افراد آسیب‌دیده به خصوص معتادان برای بازگشت به اجتماع، گفت: مهارت‌آموزی و ایجاد شرایط اشتغال در افراد می‌تواند علاوه بر تقویت شخصیت و منزلت اجتماعی آنان منجر به کاهش آمار بیکاری و مانع بروز انواع جرایم در جامعه شود.
وی در ادامه اظهار کرد: افراد معتاد در معرض آسیب های جدی جسمی و روحی قرار دارند لذا این گروه می بایست تحت حمایت بیشتری از سوی نهادهای مذكور قرار گرفته و از جمله این حمایت ها ایجاد بستر مناسب برای توانمندی و اشتغال آنها می باشد تا بدین وسیله در روند بهبودی و پذیرش آنها از سوی جامعه و نیز جذب آنها به بازار کار تسریع به عمل آید.
این جلسه با هدف برنامه ریزی برای برگزاری دوره های آموزشی فنی و حرفه ای برای معتادین درحال ترک وبازپروری در محل کمپ ها درحرفه های مورد تقاضا و مورد نیاز آنها تشکیل گردید.


خروج