اخبار > تحقق بیش از 92 درصد تعهد اشتغال در پنج ماهه اول سال جاری


تحقق بیش از 92 درصد تعهد اشتغال در پنج ماهه اول سال جاری

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان فارس، رهام کیائی اظهار کرد: يكي از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی هر جامعه، تربيت نيروی انسانی كارآمد می باشد و در این خصوص آموزشهای فنی و حرفه ای نيز يكی از راهكارهای تربيت كننده نيروی انسانی متخصص است که این خود باعث اشتغال و کاهش آسیبهای اجتماعی می شود. بی شک کوتاه ترین راه برای رسیدن به اشتغال پایدار و مولد، فراگیری آموزش های فنی وحرفه ای است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان گفت: بر همین اساس این استان در پنج ماهه نخست سال جاری تعداد 424 نفر را در سامانه رصد اشتغال ثبت کرده است.
کیائی در ادامه بیان کرد: تعهد اشتغال اداره کل آموزش فنی وحرفه ای فارس در سال۱۴۰۱ تعداد 456 نفر است که با ثبت نام 424 نفرمهارت آموخته درسامانه اشتغال 8/92 درصد از تعهدات، طی پنج ماه نخست سال جاری محقق گردیده است.
وی در ادامه گفت: از این تعداد 426 نفر ثبت شده 168 نفر زن و 256 نفر مرد می باشند که 37 نفر از آنها در رشته کشاورزی، 189 نفر صنعت و معدن و 198 نفر هم در رشته خدمات می باشند.


خروج