اخبار > دیدار مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان فارس با فرماندار شهرستان فسا


دیدار مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان فارس با فرماندار شهرستان فسا

کیائی، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان فارس در دیداری با فیروزی، فرماندار شهرستان فسا نسبت به بررسی و تبادل نظر در خصوص راهکارهای ترویج و توسعه آموزش های مهارتی در آن شهرستان بحث و تبادل نظر کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان فارس، کیائی در این دیدار سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور را به عنوان اصلی ترین متولی ارائه آموزش های مهارتی با رویکرد ملی و بین المللی بر شمرد.
وی در این دیدار، استان فارس را جزء استان های پهناور در حوزه ارائه آموزش های مهارتی و دارای 54 مرکز آموزش در بخش دولتی و غریب به 800 آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد فعال در بخش خصوصی معرفی کرد.
مذیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان فارس در ادامه شهرستان فسا را در حوزه ارائه آموزش فنی و حرفه ای به عنوان یکی از شهرستان های با قدمت و توسعه یافته در حوزه های کمی و کیفی، تنوع تعهدات آموزشی در حرفه ها و رشته های مبتنی بر بازار کار و نیز غنای کافی در حوزه منابع انسانی در سطح استان بر شمرد.
وی در ادامه بروزرسانی ابنیه و تجهیزات مراکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران و برادران آن شهرستان به دلیل قدمت بالا را به عنوان یک ضرورت دانست و افزود: نیاز است با هم افزایی مدیران بلند پایه شهرستان و این اداره کل، موضوع بروز رسانی در این حوزه ها به جدیت در دستور کار قرار گیرد که با به اینکه این اداره کل استفاده از ظرفیت های ملی را برای رفع مشکلات استانی و شهرستانی به عنوان یک رویکرد اتخاذ نموده است می توان از این مجرا و با تشکیل منظم شوراها مهارت استان و استفاده از ظرفیت های بین بخشی در سطح شهرستان و استان چنین مشکلاتی را به نحو شایسته برطرف نمود.
در ادامه این دیدار فیروزی، فرماندار شهرستان فسا نیز با استقبال از سیاست ترویج و توسعه فرصت های مربوط به آموزش های مهارتی افزود: جهان توسعه یافته امروز تقویت مهارت های منابع انسانی فعال را به عنوان یک استرانژی در نظر گرفته است و بی تردید این رویکرد جهانی می بایست به عنوان یک رویکرد ملی در سطح کشور نهادینه شود. مدرک گرایی به عنوان یک عارضه اجتماعی است که می بایست با مهارت گرایی این عارضه اجتماعی را از سمت تهدید به سمت فرصت هدایت کرد. بدیهی که با تجمیع دانش و مهارت اثر بخشی منابع انسانی توسعه خواهد یافت و این مهم نیاز به یک فرهنگ سازی عمده و به عنوان یک رسالت برای همه دستگاه های اجرایی متولی اشتغال و تولید لازم است در دستور کار قرار گیرد.
فیروزی در این دیدار بر برگزاری شورای مهارت شهرستان و پیشگیری از موازی کاری های آسیب زا در حوزه ارائه آموزش های مهارتی و نیز همسویی دستگاه ها در ابعاد کمی و کیفی این آموزش ها تاکید ورزید.
وی آموزش های مهارتی را در بروزرسانی حوزه کسب کارهای امروز و آینده بسیار ضروری دانست.
شاایان ذکر است در این دیدار رئیس حوزه مدیریت اداره کل، مدیر دفتر حراست اداره کل و مشاور مدیرکل و رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان فسا، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان را همراهی نمودند.


خروج