اخبار > فرهنگ سازی در حوزه آموزش های مهارتی نیازبه یک عزم راسخ اجتماعی دارد


فرهنگ سازی در حوزه آموزش های مهارتی نیازبه یک عزم راسخ اجتماعی دارد

رهام کیائی،مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استانفارس با حجت الاسلام والمسلمین جمالی زاده در راستای فرهنگ سازی و تقویت منزلت و جایگاه اجتماعی آموزش های مهارتی در سطح جامعه و به خصوص در سطح شهرستان فسا دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان فارس، کیائی در این دیدار استان فارس را به عنوان یکی از سه استان پهناور کشور در حوزه ارائه آموزش های مهارتی در بخش دولتی و خصوصی معرفی کرد.
وی حدودا 8 درصد از ظرفیت ساختاری و محتوایی آموزش های مهارتی در بخش دولتی و خصوصی کشور را متعلق به استان فارس دانست.
ایشان در معرفی آموزش های فنی و حرفه ای، از بهترین ویژگی این آموزش ها رایگان بودن، عملی بودن و اعتبار ملی و بین المللی داشتن بر شمرد. که میتوان بهترین فرصت در راستای ایجاد بستر اشتغال پایدار برای اقشار مختلف جامعه به خصوص جوانان جویای کار و دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی باشد.
کیائی، انعطاف پذیری و انطباق پذیری آموزش های مهارتی را فرصتی دانست که به پشتوانه آن می توان ذنجیره تامین اشتغال را با توجه به ویژگی های خاص آن و مبتنی بر مطالعات سرزمینی توسعه داد.
در ادامه این نشست حجت الاسلام والمسلمین جمالی زاده، امام جمعه شهرستان فسا با ابراز خشنودی از برگزاری این نشست نسبت به اساس پیشرفت و توسعه ساختارهای فرهنگی و اقتصادی مطالبی را عنوان نمود.
ایشان در ادامه توسعه اقتصادی را بسیار وابسته به سطوح کمی و کیفی دانش و مهارت نیروی انسانی بر شمرد.
امام جمعه شهرستان فسا در این نشست معتقد بود در هر جامعه ای که دانش و مهارت در نقصان باشد بی تردید توسعه اقتصادی آن جامعه نیز دچار عارضه خواهد شد.جامعه ما باید در مسیر تولید دانش و تقویت مهارت پیشران باشد تا بتواند بنیان های اجتماعی و اقتصادی خود را ترمیم و تقویت نماید.
وی افزود: فرهنگ سازی در حوزه آموزش های مهارتی نیازبه یک عظم راسخ اجتماعی دارد که در این راستا باید از تمامی ظرفیت های ترویجی و تبلیغی شهری، استانی و ملی به صورت سیستمی بهره برداری نمود که در این راستا رسانه ملی می تواند نقشی بی بدیل را ارائه نماید.
وی در ادامه افزود: در حوزه ارائه آموزش های مهارتی می بایست با یک نیازسنحی مناسب تنوع حرفه ها و رشته ها را مبتنی بر نیاز بازار کار و نیاز اقشار مختلف اجتماعی در نظر گرفت.
شایان ذکر است در این دیدار رئیس حوزه مدیریت اداره کل، مدیر دفتر حراست اداره کل و مشاور مدیرکل و رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان فسا مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان را همراهی نمودند.


خروج