اخبار > دیدار مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان با استاندار فارس


دیدار مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان با استاندار فارس

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای فارس با هدف ارائه گزارشی از عملکرد های آموزشی، عمرانی و اجرائی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای فارس و نیز طرح برخی درخواست ها درزمینه بهبود کمی و کیفی حوزه های آموزشی و عمرانی این اداره کل دیداری بین مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای با استاندار فارس صورت پذیرفت.
کیائی، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان با ارائه گزارشی تفصیلی از پیشرفت پروژه های عمرانی این اداره کل اعم از مرکز تخصصی هتداری و گردشگری شیراز، سالن آمفی تئاتر مرکز سنجش مهارت شیراز، پروژه مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران استهبان، پروژه مراکز آموزش فنی و حرفه ای گراش و مهر و نیز گزارش مربوط به دستاوردهای ملی و استانی و ارائه میزان عملکرد کمی و کیفی استان در سال های 1400 و 1401 مواردی را تشریح نمود.
دکتر ایمانیه، استاندار فارس نیز در این دیدار ضمن ابراز خشنودی از پیشرفت ها و دستاوردهای حاصل شده در این اداره کل نسبت به اهمیت نظام آموزش های مهارتی در استان و توزیع مناسب و عادلانه آموزش ها تاکید نمود و خواستار تعامل و هم افزایی دستگاه های متولی آموزش های مهارتی و بستر سازی ایجاد اشتغال پایدار در قالب همکاری بیش از پیش مجموعه هایی از قبیل دانشگاه فنی و حرفه ای و شرکت شهرک های صنعتی شد.
استاندار فارس در ادامه نسبت به تامین اعتبار فازهای بعدی پروژه های مرکز تخصصی هتلداری و گردشگری شیراز و سالن آمفی تئاتر مرکز سنجش مهارت اداره کل دستور پیگیری های مقتضی را صادر نمود.


خروج