سلامت اداری

از کلیه هموطنان گرامی تقاضا می شود در صورت مشاهده و یا کسب اطلاع از موارد تخلفات اداری و نقض قوانین مراتب را به آدرس پست الکترونیکی salamat.edari@tvtofars.ir ارسال فرمایند.

ثبت شکایات یا درخواست ها به صورت الکترونیک

   دانلود : مقاله علل و پیامدهای فساد اداری           حجم فایل 361 KB
   دانلود : آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی           حجم فایل 212 KB
   دانلود : قانون رسیدگی به تخلفات اداری           حجم فایل 202 KB