ارتباط مستقیم با مدیر کل

مدیرکل : دکتر حشمت کوشکی

راه های ارتباط با مدیر کل :

شماره تلفن :37385134 -071

شماره نمابر: 37387679 -071

ملاقات حضوری با هماهنگی قبلی روزهای یکشنبه ساعت 9 تا 13

ارتباط الکترونیکی:  شهروند الکترونیک