سوال های متداول

سوال: وظیفه سازمان آموزش فنی و حرفه ای چیست؟

پاسخ: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تنها مرجع قانونی ارائه آموزش های غیر رسمی مهارتی به متقاضیان می باشد. این سازمان زیر مجموعه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بوده و رئیس آن معاون وزیر می باشد. در استانها ادارات کل استانی و در شهرستانها مراکز آموزش فنی و حرفه ای وظیفه ارائه اموزش های مهارتی را بر عهده دارند.

سوال: تفاوت آموزش رسمی و غیر رسمی چیست؟

پاسخ: آموزش های رسمی به آموزش هایی گفته می شود که بلند مدت بوده و توسط وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ارائه و در پایان به افراد مدرک تحصیلی داده می شود. ولی در آموزشهایی غیر رسمی افراد بعد از شرکت در یک دوره کوتاه مدت موفق به دریافت گواهینامه می شوند.

سوال:دوره های آموزشی مهارتی به چند صورت ارایه می شود؟

پاسخ: آموزش های مهارتی در دو بخش اصلی دولتی و خصوصی ارایه می شود.

سوال: تفاوت بخش خصوصی و دولتی چیست؟

پاسخ: بخش خصوصی که به نام آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای نامیده می شود توسط اشخاص حقیقی یاحقوقی تاسیس می گردد. این آموزشگاهها مجوز فعالیت خود را از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور دریافت می کنند و در قبال ارایه آموزش از متقاضیان شهریه دریافت می کنند. در بخش دولتی که بنام مرکز آموزش فنی و حرفه ای نامیده می شود ارائه آموزشها به صورت رایگان می باشد.

سوال: آیا آموزش های ارائه شده در بخش خصوصی و دولتی با هم تفاوت دارند؟

پاسخ: خیر . ارایه آموزش های مهارتی بر اساس استاندارهای تدوین شده توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور انجام می گیرد و هیچ تفاوتی بین بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد.