برنامه آزمون های عملی

برنامه آزمون های عملی آموزشگاههای آزاد شیراز

   دانلود : تاریخ_آزمون_های_عملی_آذر_ماه.pdf           حجم فایل 119 KB
   دانلود : مواد_مصرفی_رشته_طراحی_و_دوخت_آذر_ماه.pdf           حجم فایل 458 KB
   دانلود : موارد_آزمون_رشته_صنایع_غذایی.pdf           حجم فایل 300 KB
   دانلود : برنامه_آزمون_عملی_آذرماه_در_مرکز_سنجش.pdf           حجم فایل 1095 KB
   دانلود : برنامه_آزمون_آذر_ماه_در_آموزشگاه_ها.pdf           حجم فایل 502 KB
   دانلود : لیست_آبان.xlsx           حجم فایل 212 KB