برنامه آزمون های عملی
بنام خدا
ضمن تبریک سال نو خدمت کلیه مدیران محترم آموزشگاههای آزاد ،تقویم برگزاری آزمونهای عملی شش ماهه سال 1400 بشرح جدول ذیل جهت بهره برداری  تقدیم می گردد
باعرض پوزش بدینوسیله به اطلاع مدیران محترم آموزشگاههای آزاد می رسانم با توجه به شرایط کرنایی کلیه آزمونهای تئوری و عملی شهرستان شیراز تا اطلاع ثانوی لغو شده است
پس از عادی شدن شرایط تاریخهای جدید اعلام می گردد

   دانلود : آزمون_عملی_مراقبت_و_زیبایی.pdf           حجم فایل 237 KB
   دانلود : موارد_آزمون_عملی_صنایع_غذایی.docx           حجم فایل 23 KB
   دانلود : مجددتیرماه.xlsx           حجم فایل 17 KB
   دانلود : رایانه.pdf           حجم فایل 299 KB
   دانلود : حسابداری.pdf           حجم فایل 459 KB
   دانلود : برنامه_آزمون_عملی_در_مرکز_سنجش.pdf           حجم فایل 773 KB
   دانلود : آموزشگاهها_1400.04.01-1400.04.31.pdf           حجم فایل 143 KB
   دانلود : آمار_تیرماه.xlsx           حجم فایل 372 KB
   دانلود : برنامه_آزمون_شش_ماهه_اول.pdf           حجم فایل 98 KB