برنامه آزمون های عملی
بنام خدا
ضمن تبریک سال نو خدمت کلیه مدیران محترم آموزشگاههای آزاد ،تقویم برگزاری آزمونهای عملی شش ماهه سال 1400 بشرح جدول ذیل جهت بهره برداری  تقدیم می گردد
باعرض سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات، بدینوسیله به اطلاع مدیران محترم آموزشگاههای آزاد می رسانم با توجه به تصمیم شورای معاونین اداره کل ،آزمونهای تئوری شهرستان شیراز از شنبه ششم شهریور ماه برنامه ریزی و برگزار خواهد شده لذا کارآموزانی که از نهم مرداد تا بیست مرداد آزمون داشته اند می توانند از امروز( دوم شهریور)کارت ورود به جلسه جدید را از پورتال سازمان اخذ و در موعد مقرر در آزمون شرکت نمایند ضمنا با یاری خدا وند متعال برای آزمونهای بعدی هر هفته حوزه بندی انجام خواهد شد 


   دانلود : رایانه.pdf           حجم فایل 479 KB
   دانلود : حسابداری.pdf           حجم فایل 291 KB
   دانلود : برنامه_آزمون_عملی_در_مرکز_سنجش.pdf           حجم فایل 819 KB
   دانلود : موارد_آزمون_عملی_صنایع_غذایی.docx           حجم فایل 23 KB
   دانلود : عملی_مجددشهریورماه140.xlsx           حجم فایل 19 KB
   دانلود : عملی_مجدد_مردادماه1400.xlsx           حجم فایل 17 KB
   دانلود : عملی_مجدد_آرایش_زنانه_مردادماه1400.xlsx           حجم فایل 19 KB
   دانلود : عملی_مجدد_آرایش_زنانه_شهریورماه140.xlsx           حجم فایل 19 KB
   دانلود : آموزشگاهها_.pdf           حجم فایل 163 KB
   دانلود : آمارعملی_مرداد.xlsx           حجم فایل 37 KB
   دانلود : آمارعملی_شهریور.xlsx           حجم فایل 162 KB