اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان فارس
دوشنبه ١٨ فروردين ١٣٩٩
اخبار > فراخوان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای فارس در راستای پذیرش و داوری پروپوزال پژوهشی


فراخوان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای فارس در راستای پذیرش و داوری پروپوزال پژوهشی

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان فارس در خصوص طرح پژوهشی خود با عنوان " طراحی و توسعه سیستم های هوشمند در سنجش مهارت آموزش فنی و حرفه ای و بررسی میزان اثر بخشی آن در کیفیت سنجش و بهره وری در فرآیند های آموزش " از کلیه اساتید دانشگاهها، صاحب نظران و محققان دعوت به عمل می آورد که حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه 6 اسفند ماه 1398 پروپوزال های خود در راستای موضوع یاد شده را به آدرس این اداره کل و در حوزه دفتر اداره آموزش، پژوهش و برنامه ریزی جهت دریافت کد پذیرش و قرار گرفتن در فرآیند انجام داوری جهت پذیرش بهترین پروپوزال تحویل نمایند. شایان ذکر است که تاریخ یاد شده قابل تمدید نمی باشد


خروج