اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان فارس
چهارشنبه ١٣ اسفند ١٣٩٩
اخبار > در کشور به اندازه کافی دانش داریم، اما مهارت نداریم


در کشور به اندازه کافی دانش داریم، اما مهارت نداریم

دکتر پژمان، رییس سازمان جهاد کشاورزی فارس در نشستی با دکتر کوشکی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان فارس و هیات همراه گفت: امروزه در کشور به اندازه کافی دانش داریم، اما مهارت نداریم.
به گزارش روابط عمومی آموزش فنی و حرفه ای فارس وی در نشست مشترک روسا و کارشناسان دو مجموعه افزود: هم اکنون مشکل ما در جامعه کمبود تکنسین و نیروی ماهر به معنای واقعی کلمه است که نقش آموزش فنی و حرفه ای در برطرف کردن این معضل، نقشی حیاتی و تاثیر گذار است.
دکتر پژمان ضمن اشاره به جزیره ای کار کردن نهاد ها و دستگاههای متولی امر مهارت و اشتغال بیان کرد: با هم افزایی و مشارکت می توان به نتایج بسیار خوبی در حوزه آموزش های مهارتی رسید. وی همچنین پیشنهاد کرد تا سند همکاری مشترک بین دو مجموعه در زمینه کشت گیاهان دارویی و کشتکار گلخانه ای تا 22 بهمن ماه سال جاری تنظیم شده تا ضمن ترسیم وضعیت موجود زمینه های فعالیت های جدید نیز ایجاد گردد.
دکتر کوشکی، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای فارس نیز در این نشست طی سخنانی کوتاه به بیان وظایف و ماموریت های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور پرداخته و بیان داشت: دامنه ارائه آموزش فنی و حرفه ای، دامنه ای وسیع بوده و اقشار مختلف جامعه را تحت پوشش قرار می دهد.
وی تاکید کرد: امروزه داشتن مهارت، تمایزی پایدار است که باعث ایجاد اعتماد به نفس در افراد شده و آینده شغلی آنان را تضمین می نماید. مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای فارس ضمن اشاره به تفاهمنامه های منعقده بین دو مجموعه در سنوات گذشته گفت: همواره همکاری بسیار خوبی بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای فارس و سازمان جهاد کشاورزی استان وجود داشته و امید است با تنظیم سند جدید زمینه های همکاری افزایش یابد.


خروج