اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان فارس
چهارشنبه ١٣ اسفند ١٣٩٩
اخبار > بازدید رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان جهرم از زندان مرکزی شهرستان


بازدید رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان جهرم از زندان مرکزی شهرستان

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان جهرم، به منظور بررسی کیفیت آموزش های ارائه شده به زندانیان در راستای آموزش و کمک به اشتغال زندانیان پس از پایان دوره محکومیت و همچنین بررسی تفاهمنامه منعقده بین مرکز آموزش فنی وحرفه ای و اداره زندانهای شهرستان مهندس بادروج، رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای جهرم از زندان مرکزی آن شهرستان بازدید کرد.
پس از این بازدید در نشستی که با حضور مقیمی، رئیس زندان جهرم برگزار شد بادروج گفت: جهت تحقق برنامه های سند راهبردی مهارت و فناوری مبنی بر همکاری با دستگاه ذیربط در امر کاهش آسیب های اجتماعی و بر اساس تفاهم نامه منعقده مابین دو مجموعه، دوره های تعمیر موتور سیکلت، تعمیر تلفن همراه، کارآفرینی و سرویس ونگهداری خودرو، قالی بافی و کشاورزی برای زندانیان اجرا می شود.
وی خاطر نشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون یکصد و چهل و پنج نفر از زندانیان در دوره های یاد شده شرکت کرده و مهارت های لازم را برای ورود به بازار کار را فرا گرفته اند.


خروج