اخبار > انعقاد تفاهمنامه آموزشی بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای فارس و اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان


انعقاد تفاهمنامه آموزشی بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای فارس و اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان

در راستای بسترسازی لازم جهت تشکیل دپارتمان ملی مهارتهای دیجیتال در استان فارس و نظر به توسعه، گسترش و ارتقای کیفی آموزش های فنی و حرفه ای جهت آماده سازی نیروی انسانی برای ورود به بازار کار و همچنین ارتقای مهارت های فنی و عملی شاغلین و تحقق اهداف سند چشم انداز 1404، تفاهم نامه همکاری بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای فارس و اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات به امضا رسید.
به گزارش روابط عمومی آموزش فنی و حرفه ای استان فارس، بر اساس این تفاهم نامه، دو طرف متعهد شدند با استفاده از ظرفیت های مشترک دو مجموعه برای هم افزایی و ارتقای مهارتهای دیجیتال، حمایت از نخبگان و فعالین حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور ایجاد بستر اشتغال مولد، جامع و پویا برای جوانان همکاری کنند.
طبق این تفاهم نامه، اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس نسبت به اعلام نیازهای آموزشی جهت ایجاد اشتغال در حوزه های دیجیتال و ارتباطات و فناوری اطلاعات، تامین بستر اشتغال جهت نخبگان و فعالین حوزه های دیجیتال و ارتباطات و فناوری اطلاعات، تامین مربی، همکاری در ایجاد فضای مناسب تبلیغاتی به منظور ترویج و تقویت فرهنگ کارآفرینی در حوزه دیجیتال و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان نسبت به برنامه ریزی و تنظیم تعهدات دوره یا دوره های آموزشی مورد نیاز بازار کار، برگزاری ارزشیابی و سنجش مهارت متقاضیان بر اساس برنامه زمان بندی آزمون ها و صدور گواهینامه مهارت، تامین فضای مناسب جهت برگزاری آموزش تئوری و عملی یا دوره های آموزشی مورد نیاز و استفاده از مربیان مجرب و صلاحیت دار اقدام خواهد نمود.
گفتنی است این تفاهم نامه در 10 ماده و دو نسخه به امضای مهرداد سهرابی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس و حشمت کوشکی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان رسیده و برای مدت دو سال تنظیم شده است.


خروج