اخبار > دو خبر از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان داراب


دو خبر از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان داراب

سالم قنبری، رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای داراب در گفتگویی با روابط عمومی اداره کل از انعقاد تفاهمنامه همکاری با پلس فتا شهرستان خبر داد.
وی بیان داشت: این تفاهمنامه در راستای همکاری مشترک دو مجموعه در خصوص موضوعات آموزشی و امنیت فضای مجازی منعقد شده است.
قنبری همچنین گفت: بر اساس هماهنگی به عمل آمده با شبکه بهداشت شهرستان، دوره آموزشی سلامت روان برای کارکنان مرکز برادران داراب برگزار شد. وی خاطر نشان کرد: در این کارگاه آموزشی عوارض روانی ناشی از بیماری کرونا و تاثیر آن بر زندگی و همچنین راههای مقابله با آن توسط ریحانی، کارشناس شبکه بهداشت شهرستان توضیح داده شد.


خروج