اخبار > بازدید سرزده فرماندار اقلید از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان


بازدید سرزده فرماندار اقلید از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان

خلیل بزرگی، فرماندار شهرستان اقلید هفته گذشته به صورت سرزده از مرکز آموزش فنی و حرفه ای اقلید بازدید کرد.
به گفته ابراهعیم زراعتیان، رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای اقلید در این بازدید فرماندار ضمن سرکشی به تمامی کارگاههای آموزشی و گفتگو با مربیان و کار آموزان، از نزدیک در جریان فعالیت های آموزشی مرکز قرار گرفت.
فرماندار شهرستان در ادامه با تقدیر و تشکر از مربیان و پرسنل مرکز، رسالت آموزش فنی و حرفه ای در شرایط کنونی را بسیار مهم و حیاتی دانسته و خواستار تداوم پویایی مراکز برادران و خواهران اقلید در راستای کاهش نرخ بیکاری در شهرستان شد.


خروج