اخبار > آگهی مزایده عمومی فضاهای مازاد اداره کل آموزش فنی و حرفه ای فارس
دانلود فايل : آگهی__مزایده_فضاهای__مازاد__مراکز_99.doc ( 62KB )آگهی مزایده عمومی فضاهای مازاد اداره کل آموزش فنی و حرفه ای فارسخروج