اخبار > بازدید کارآموزان مرکز اقلید از نیروگاه انرژی خورشیدی شهرستان


بازدید کارآموزان مرکز اقلید از نیروگاه انرژی خورشیدی شهرستان

به منظور آشنایی کار آموزان و مربیان رشته برق مرکز آموزش فنی و حرفه ای اقلید با محیط واقعی نیروگاهی و تولید برق از انرژی پاک و فراگیر خورشید و بر اساس هماهنگی صورت پذیرفته با اداره برق شهرستان، کارآموزان و مربیان آن مرکز از نیروگاه 10 مگاواتی خورشیدی شهرستان بازدید کردند.
به گفته زراعتیان، رییس مرکز اقلید در این بازدید کاراموزان از نزدیک با سیستمها، تجهیزات، باطر ها و پنل های خورشیدی آشنا شدند. وی همچنین از برگزاری دوره آشنایی با سیستم های انرژی خورشیدی در مرکز برای پرسنل و پیمانکاران اداره برق در سال جاری خبر داد و گفت: در خصوص ارتقاء مهارت کارکنان و پیمانکاران اداره برق شهرستان تعامل خوبی بین دو مجموعه برقرار است.


خروج