اخبار > استقبال ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان از همکاری آموزشی با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای فارس


استقبال ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان از همکاری آموزشی با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای فارس

به منظور توسعه همکاری های مشترک و توانمند سازی دانشجویان از طریق فرا گیری آموزش های مهارتی نشستی با حضور دکتر کوشکی، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان فارس و دکتر پیشقدم، رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس و جمعی از معاونان و کارشناسان دو مجموعه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی آموزش فنی و حرفه ای استان فارس در این نشست دکتر کوشکی بیان داشت: امروزه با نگاهی گذرا به آمار بیکاران، متاسفانه با این حقیقت رو برو می شویم که جمع کثیری از آنان را افراد دارای تحصیلات دانشگاهی تشکیل می دهند. وی ضمن اشاره به حضور گسترده فارغ التحصیلان دانشگاهی در دوره های فنی و حرفه ای بیان داشت: اگر دانشجویان در حین تحصیل در دانشگاه یک یا چند مهارت عملی را فراگیرند و با آموزش های کار آفرینی آشنا شوند قطعا پس از فراغت از تحصیل می توانند به راحتی جذب بازار کار شوند. وی وجود 50 مرکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی و 720 آموزشگاه آزاد در سطح استان فارس را بستری مناسب برای فراگیری آموزش های مهارتی برای اقشار مختلف جامعه و به خصوص دانشجویان دانست.
دکتر پیشقدم، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس نیز در این نشست بیان داشت: یکی از سیاست های جدید و مهم ما در مجموعه اینست که دانشجویان حتما در هنگام تحصیل یک یا چند حرفه را آموزش ببینند. وی راه اندازی مدارس کسب و کار و سرای نوآوری در سطح دانشگاههای آزاد استان را در همین راستا برشمرده و اضافه کرد: تعامل و همکاری گسترده و موثر بین مراکز آموزش فنی و حرفه ای و واحد های دانشگاه آزاد قطعا خروجی مناسبی خواهد داشت و نتیجه آن تربیت دانشجویان و تکنیسین های ماهر، فعال و توانمند خواهد بود.


خروج