اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان فارس
چهارشنبه ١٣ اسفند ١٣٩٩
ارتباط با ما

آدرس: شیراز - بلوار سیبویه - روبروی بیمارستان خیریه قلب الزهرا(س) - اداره کل آموزش فنی و حرفه ای فارس

تلفن گویا: 071-37380500

پست الکترونیک: fars@irantvto.ir

ارتباط الکترونیکی:  شهروند الکترونیک

امتیازدهی