اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان فارس
دوشنبه ١٨ فروردين ١٣٩٩
سوال های متداول

سوال: وظیفه سازمان آموزش فنی و حرفه ای چیست؟

پاسخ: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تنها مرجع قانونی ارائه آموزش های غیر رسمی مهارتی به متقاضیان می باشد. این سازمان زیر مجموعه وزارت کار و امور اجتماعی بوده و رئیس آن معاون وزیر کار می باشد. در استانها ادارات کل استانی و در شهرستانها مراکز آموزش فنی و حرفه ای وظیفه ارائه اموزش های مهارتی را بر عهده دارند.

سوال: تفاوت آموزش رسمی و غیر رسمی چیست؟

پاسخ: آموزش های رسمی به آموزش هایی گفته می شود که بلند مدت بوده و توسط وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ارائه و در پایان به افراد مدرک تحصیلی داده می شود. ولی در آموزشهایی غیر رسمی افراد بعد از شرکت در یک دوره کوتاه مدت موفق به دریافت گواهینامه می شوند.