صفحه اصلی > خانه > خدمات ما 
دوشنبه ١٨ فروردين ١٣٩٩
میز خدمت الکترونیکنظر سنجی از ارباب رجوعمشارکت الکترونیکیبیانیه توافق سطح خدمت
خدمات ما

برای دسترسی به خدمات الکترونیک اداره کل آموزش فنی و حرفه ای فارس روی گزینه میز خدمت از منوی سمت راست کلیک کنید.

فهرست خدمات اداره کل آموزش فنی و حرفه ای فارس
شناسه خدمت عنوان خدمت شناسه زیر خدمت عنوان زیر خدمت
18081044000 صدور/تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد    
18081832000 صدور/تمدید ابلاغ مدیریت و مربیگری    
18051833000 نظارت بر اجرای دوره های آموزشی مهارتی آموزشگاه های آزاد    
18051045000 برگزاری دوره های آموزشی مهارتی فنی و حرفه ای    
18051046000 برگزاری آزمون های مهارتی 18051046100 ثبت نام و برگزاری آزمون های ادواری ، تفاهم نامه ها و صنعت ساختمان و معرفی آموزش به آزمون
    18051046101 صدور گواهینامه مهارت
    18051046102 تمدید و تعویض گواهی نامه مهارت
    18051046103 پاسخ به استعلام اصالت گواهی نامه مهارت
18051047000 برگزاری مسابقات ملی مهارت 18051047100 برگزاری مسابقات مهارت
    18051047101 برگزاری مسابقات آزاد مهارت
    18051047102 برگزاری مسابقات مهارت معلولین
    18051047103 اعزام به مسابقات جهانی مهارت
18081048000 تهیه استاندارد های آموزش مهارت    
18081049000 مشاوره آموزشی و هدایت شغلی    

دانلود شناسنامه خدمات


   دانلود : مشاوره_آموزشی_و_هدایت_شغلی.pdf           حجم فایل 204 KB
   دانلود : تهیه_استانداردهای_آموزش_مهارت.pdf           حجم فایل 486 KB
   دانلود : اعزام_به_مسابقات_جهانی_مهارت.pdf           حجم فایل 444 KB
   دانلود : برگزاری_مسابقات_مهارت_معلولین.pdf           حجم فایل 444 KB
   دانلود : برگزاری_مسابقات_آزاد_مهارت.pdf           حجم فایل 436 KB
   دانلود : پاسخ به استعلام اصالت گواهی نامه مهارت           حجم فایل 423 KB
   دانلود : صدور_گواهی_نامه_مهارت.pdf           حجم فایل 419 KB
   دانلود : ثبت نام و برگزاری آزمون های ......           حجم فایل 412 KB
   دانلود : برگزاری دوره‌های آموزشی مهارتی فنی و حرفه ای           حجم فایل 574 KB
   دانلود : نظارت بر اجرای دوره های آموزشی مهارتی آموزشگاه های آزاد           حجم فایل 613 KB
   دانلود : صدور_ابلاغ_مدیریت_مربیگری.pdf           حجم فایل 609 KB
   دانلود : صدور_پروانه_تاسیس.pdf           حجم فایل 612 KB