اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان فارس
جمعه ٠٨ اسفند ١٣٩٩
برنامه آزمون های عملی
برنامه برگزاری آزمون های عملی و الکترونیکی شیراز

مدیران محترم لطفاً به بازه آزمون درج شده در بالای فرم ها دقت نمایید این آزمون ها  فقط شامل افرادی می باشد که تا پایان دی آزمون آنلاین داده اند وهمچنین مجدد هایی که در دی ماه فرم آنها تحویل اداره شده است 

 

   دانلود : عملی_مجدد_آرایش_زنانه_دی_ماه99.xlsx           حجم فایل 21 KB
   دانلود : عملی_مجدد_آرایش_زنانه_بهمن_ماه99.xlsx           حجم فایل 23 KB
   دانلود : عملی_آرایش_وپیرایش_ا.pdf           حجم فایل 78 KB
   دانلود : آرایش_وپیرایش.xls           حجم فایل 425 KB
   دانلود : لیست_کارآموزان.xls           حجم فایل 386 KB
   دانلود : غیر_رایانه.pdf           حجم فایل 161 KB
   دانلود : عملی_مجددرایانه_دی_ماه99.xlsx           حجم فایل 14 KB
   دانلود : عملی_مجددرایانه_آبان_ماه99.xlsx           حجم فایل 15 KB