اخبار > حضور بیش از 4 هزار و 600 نفر از سربازان وظیفه در دوره های مهارتی


حضور بیش از 4 هزار و 600 نفر از سربازان وظیفه در دوره های مهارتی

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای فارس گفت: توانمند سازی پرسنل وظیفه با ارائه آموزش های باکیفیت و مطابق با نیاز بازار کار در طول دوران خدمت سربازی، یکی از مهمترین برنامه های آموزش فنی و حرفه ای استان و با هدف تسهیل ورود آنان به بازار کسب و کار می باشد.
به گزارش روابط عمومی آموزش فنی و حرفه ای فارس دکتر کوشکی بیان داشت: استان فارس جزء استان های برتر کشور در زمینه مهارت آموزی به پرسنل وظیفه می باشد و در سال 1399 بیش از 805 هزار نفر ساعت معادل 4 هزار و 653 نفر دوره، آموزش برای پرسنل وظیفه نیرو های مسلح برگزار کرده است. وی خاطر نشان کرد: در سال گذشته یک هزار و 924 نفر از سربازان سپاه و بسیج استان آموزش های مهارتی را فرا گرفتند و سپاه فارس توانست در تعاملی خوب با فنی و حرفه ای، رتبه دوم کشور در زمینه آموزش به پرسنل وظیفه را کسب نماید. کوشکی بیان داشت: ارائه آموزش های مهارتی به سربازان به سه روش اعزام مربی به پادگان، حضور سربازان در مراکز آموزش فنی و حرفه ای و همچنین معرفی سربازان به صنایع و واحد های صنفی در قالب آموزش در محیط کار واقعی صورت می پذیرد.
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای فارس همچنین از اجرای طرح آموزش سربازان در محیط واقعی کار بر اساس هماهنگی این اداره کل با صنایع و صنوف مختلف خبر داد و بیان داشت: استان فارس از حدود سال 96 طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی را برای سربازان وظیفه اجرایی نمود که پس از موفقیت این طرح و دریافت بازخورد های مطلوب از کیفیت مهارت آموزی، طرح مهارت آموزی سربازان در محیط کار واقعی به صورت کشوری اجرا شد.
شایان ذکر است در همین راستا سرتیپ دوم پاسدار یداله بوعلی، فرمانده سپاه فجر و قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه سپاه فارس با اهدا لوح تقدیری به دکتر کوشکی، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان فارس از عزم راسخ، جدیت و زحمات خالصانه ای که در مسیر مهارت آموزی به سربازان وظیفه صورت پذیرفته است قدر دانی نمود.


خروج