اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان فارس
پنج شنبه ٠٣ مهر ١٣٩٩
برنامه آزمون های عملی
برنامه برگزاری آزمون های عملی شیراز

 

   دانلود : کارآموزان_99.xlsx           حجم فایل 44 KB
   دانلود : کارآموزان_98.xlsx           حجم فایل 73 KB
   دانلود : عملی_مجدد_آرایش_وپیرایش_مردانه_وزنانه.xlsx           حجم فایل 18 KB
   دانلود : آرایش_وپیرایش_زنانه_سال99.pdf           حجم فایل 146 KB