شعار سال
سه شنبه 26 تیر 1403
جدول برنامه زمان بندی اجرای آزمون های هماهنگ صنعت ساختمان تفاهمنامه ، قالی بافان و بافندگان فرش ...  سال 1402  
مرحله تخصیص رشته به حوزه  ثبت نام  متقاضیان حوزه بندی دریافت کارت ورود به جلسه  تاریخ آزمون کتبی ورود کلید اعلام نتایج
ازتاریخ تا تاریخ ازتاریخ تا تاریخ ازتاریخ تا تاریخ ازتاریخ تا تاریخ تاریخ ازتاریخ تا تاریخ تاریخ
مرحله 1 1402/01/29 1402/01/30 1402/02/04 1402/02/23 1402/02/31 1402/03/01 1402/3/9 1402/3/10 1402/3/11 1402/03/13 1402/03/15 1402/03/19
مرحله 2 1402/05/01 1402/05/02 1402/05/07 1402/05/22 1402/05/29 1402/05/30 1402/06/7 1402/06/8 1402/06/09 1402/06/11 1402/06/13 1402/06/20
مرحله 3 1401/08/23 1401/08/24 1401/08/27 1402/09/13 1402/09/18 1402/09/19 1402/09/28 1402/09/29 1402/09/30 1402/10/2 1402/10/04 1402/10/12
مرحله 4 1401/10/19 1401/10/20 1401/10/25 1402/11/10 1402/11/15 1402/11/16 1402/11/24 1402/11/25 1402/11/26 1402/11/28 1402/11/30 1402/12/08

 

سایر پیوندها
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین