شعار سال
پنجشنبه 13 مهر 1402

رهام کیائی 

مدیر کل

تلفن مستقیم:7137385134

                                                         

فرهاد عسکری                                            احمد تدین                                                  سکینه رئیسی                        صدیقه جمشیدی

رئیس مرکز برادران آباده                              رئیس مرکز برادران اقلید                     رئیس مرکز خواهران آباده              رئیس مرکز خواهران اقلید    

                                                                        

سالم قنبری                                                       خانم شجاع                                 حمید سلیمانی                              جلیل حیدری

رئیس مرکز برادران داراب                              رئیس مرکز خواهران داراب                رئیس مرکزرستم                           رئیس مرکز خرمبید    

                                                                

      بهروز رستمی                                                حجت ایزدمهر                             احسان امیری                                   جلال بادروج

رئیس مرکز ای تی شیراز                            رئیس مرکزبرادران لارستان                رئیس مرکز برادران نورآباد                   رئیس مرکز برادران جهرم

                                                                       

کاوس کاوسی                                             اصغر برامکی                                      داریوش زارعی                                       غلامرضا محمدی

رئیس مرکز شهرک صنعتی شیراز                            رئیس مرکز فراشبند                                       رئیس مرکز لامرد                                           رئیس مرکز فیروزآباد

                                                                         

بلاغی اینالو                                               حمزه قربانی                                          چمران مرادی                                 رهام ملک زاده

رئیس مرکز سپیدان                              رئیس مرکز کوهچنار                                   رئیس مرکز بالاده                           سرپرست مرکز زرقان

                                                                   

فاطمه تحفه                                                 صمد سرکاری                                   ابراهیم زراعتیان                            عبدالخالق یزدانی

رئیس مرکز خواهران شیراز                 رئیس مرکز شهید جعفری شیراز            رئیس مرکز خلیج فارس شیراز               رئیس مرکز زرین دشت

                                                                

محمد جواد هوشمند                               مهدی مرادی                                     مصطفی رفعت حقیقی                     مجتبی بذر افشان

رئیس مرکز سروستان                               رئیس مرکز نی ریز                              رئیس مرکز خنج                             رئیس مرکز بوانات       

لیست اخبار صفحه :1
    سایر پیوندها
    تنظیمات قالب
    گفتگو انلاین

    سامانه ی گفتگوی آنلاین