شعار سال
سه شنبه 26 تیر 1403

 

بیانیه توافقنامه سطح خدمت

مقدمه :

بدینوسیله توافقنامه سطح خدمت وب سایت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای فارس به آگاهی مراجعین محترم می رسد :

کلیه خدمات شناسه دار این دستگاه از طریق لینک میز خدمت الکترونیکی در وب سایت اداره کل قابل دسترس عموم می باشد . دراین بخش کلیه خدمات با جزئیات کامل ( شرح خدمت ، فرآیند انجام کار ، شناسنامه خدمت ، هزینه ها و مدارک مورد نیاز و .... ) به صورت کامل بیان شده است .

هدف :

این بخش ، دلایل اجرای توافقنامه سطح خدمت را بیان می کند .

هدف از توافقنامه سطح خدمت ،  ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده  ، برای خدمت گیرندگان می باشد  .  

این بیانیه ، سطح توافق دو جانبه در خصوص خدمات  ، روش های نظارت و مسئولیت های این اداره کل  را در صورت لزوم مشخص می کند .

مسئولیت :

حوزه پاسخگویی میز خدمت برای اطلاع و راهنمایی مراجعین از خدمت های الکترونیکی و غیر الکترونیکی راه اندازی شده است . نظرات سازنده شما برای افزایش کیفیت ارائه خدمت و در صورت لزوم اصلاح فرآیند ها موثر خواهد بود در صورت امکان در نظرسنجی ما مشارکت فرمائید .

این بخش ، قوانین و مقرراتی را که به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گلستان اجازه می دهد خدمت ارائه شده در توافقنامه سطح خدمت را ارائه کند ، مستند می کند . همچنین به صورت شفاف بیان می شود که دستگاه چه مسئولیت قانونی در قبال شهروند متقاضی خدمت دارد .

کلیه فرایند های مرتبط با خدمت از قبیل : شرح خدمت ، فرایند انجام کار ، قوانین و مقررات ، مدارک مورد نیاز ، هزینه ارائه خدمت و .... در میز خدمت الکترونیکی بیان شده است .

 

تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی :

این اداره کل مکلف است زیر ساخت و بستر ارتباطی  مناسب جهت ارائه خدمات الکترونیکی به ارباب رجوع را فراهم آورد .

این اداره کل مکلف و ملزم است تا از انتشار اطلاعات کاربران و متقاضیان دریافت خدمت خودداری نماید .

متقاضی دریافت خدمت مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه و یا به صورت حضوری به دستگاه ارائه نماید .

هزینه ها و پرداخت ها :

توافقنامه مربوط به هزینه ها و  پرداخت ها مطابق با مبالغی که در میز خدمت الکترونیکی با عنوان هزینه ارائه خدمت برای هر خدمت  بیان شده است  ، می باشد .

دوره عملکرد :  

دوره عملکرد خاصی برای اینگونه خدمات وجود نداشته و در واقع دوره دائمی می باشد ولیکن شیوه انجام خدمت از زمان ارسال بخشنامه و دستور العمل ها بوده و عطف به ما سبق نمی شود .  

 

خاتمه توافقنامه :

تنها در صورت تغییر در دستورالعمل ها و بخشنامه ها  و شیوه انجام کار ، این تفاهم نامه خاتمه می یابد و تفاهم نامه جدیدی جایگزین می شود .

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
سایر پیوندها
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین