شعار سال
سه شنبه 26 تیر 1403

آدرس: شیراز - بلوار سیبویه - روبروی بیمارستان خیریه قلب الزهرا(س) - اداره کل آموزش فنی و حرفه ای فارس

تلفن گویا: 071-37380500

پست الکترونیک: fars@irantvto.ir

ارتباط الکترونیکی:  شهروند الکترونیک

حوزه اداره/واحد مشخصات سمت شماره مستقیم شماره داخلی
مدیریت - رهام کیائی مدیر کل 37385134 308
مدیریت - احسان ایزدی رئیس حوزه مدیریت اداره کل 37390855 311
مدیریت - مسلم ایزدی معاون برنامه ریزی 37388080 310
مدیریت روابط عمومی خانم غلامی مسئول روابط عمومی - 312
مدیریت دفتر حراست سیدابراهیم حسینی مسئول حراست 37384461 307
 مدیریت دفتر حراست احسان زحمت کش کارشناس 107 
مدیریت دفتر حراست خانم هنرور کارشناس - 316
مدیریت دفتر حقوقی پیمان تمنا کارشناس حقوقی - 302
مدیریت دفتر حقوقی خانم زارعی کارشناس حقوقی - 315
مدیریت فناوری اطلاعات مهدی فرهادی مسئول 37382638 300
مدیریت فناوری اطلاعات وحید محمدی کارشناس - 300
مدیریت دفتر فنی پیمان خازن کارشناس 37388815 304
مدیریت دفتر فنی رسول نوروزی کارشناس   304
مدیریت دفتر فنی مجید مختاری کارشناس   304
مدیریت دفتر فنی بابک محمدی کارشناس   304
مدیریت  مشاور مدیر کل  خانم عباسیان  کارشناس    314
مدیریت رصد اشتغال  خانم رنجبر  کارشناس    314
مدیریت بودجه و تشکیلات  کورش برامکی  کارشناس    303
مدیریت بودجه و تشکیلات  خانم عارف منش  کارشناس    315
مدیریت برونسپاری خانم کشاورز  کارشناس    157
معاونت فنی و آموزشی - شریف رنجبر معاون فنی و آموزشی 37367051 200
معاونت فنی و آموزشی اداره آموزش و پژوهش محمدکاظم شمس رئیس اداره 37360078 209
معاونت فنی و آموزشی اداره آموزش و پژوهش بهادر کریمی معاون اداره 37387933 202
معاونت فنی و آموزشی اداره آموزش و پژوهش سید مسعود موسوی کارشناس آموزش در صنایع 37367050 203
معاونت فنی و آموزشی اداره آموزش و پژوهش محمدرضا زاهدی کارشناس   204
معاونت فنی و آموزشی اداره آموزش و پژوهش سیدمهدی حمزوی کارشناس   205
معاونت فنی و آموزشی اداره آموزش و پژوهش رضا رضایی کارشناس   206
معاونت فنی و آموزشی اداره آموزش و پژوهش عطا برومند کارشناس   210
معاونت فنی و آموزشی اداره آموزش و پژوهش آدین حسین پور کارشناس   211
معاونت فنی و آموزشی اداره آموزش و پژوهش عبدالعلی کریمی کارشناس   212
معاونت فنی و آموزشی اداره موسسات کارآموزی آزاد خانم تحفه رئیس اداره 37390845 100
معاونت فنی و آموزشی اداره موسسات کارآموزی آزاد علی باصری معاون اداره   110
معاونت فنی و آموزشی اداره موسسات کارآموزی آزاد خانم حقیقی کارشناس   104
معاونت فنی و آموزشی اداره موسسات کارآموزی آزاد خانم جلیل زاده کارشناس   105
معاونت فنی و آموزشی اداره موسسات کارآموزی آزاد خانم مجدالدین کارشناس   109
معاونت فنی و آموزشی اداره موسسات کارآموزی آزاد خانم اسفندیاری کارشناس   112
معاونت اداری و پشتیبانی - خانم کریمی معاون اداری و پشتیبانی 37384961 208
معاونت اداری و پشتیبانی  اداره امورعمومی و پشتیبانی خانم کوهنورد رئیس دفتر معاون اداری   208
معاونت اداری و پشتیبانی اداره امور عمومی و پشتیبانی مهدی افخم رئیس اداره امور عمومی 37365701 250
معاونت اداری و پشتیبانی اداره امور عمومی و پشتیبانی محمد فارغی کارشناس امور اداری   251
معاونت اداری و پشتیبانی اداره امور عمومی و پشتیبانی خانم دوکوهکی کارشناس-حسابدار کارپرداز - 252
معاونت اداری و پشتیبانی اداره امور عمومی و پشتیبانی خانم جعفری کارشناس - 253
معاونت اداری و پشتیبانی اداره امور عمومی و پشتیبانی خانم شریعتی کارشناس آمار   254
معاونت اداری و پشتیبانی اداره امور عمومی و پشتیبانی  خانم سلطانی کارشناس-حضوروغیاب   255
معاونت اداری و پشتیبانی اداره امور عمومی و پشتیبانی خانم کوه گیلوزاده کارشناس-کارگزین   256
معاونت اداری و پشتیبانی اداره امور عمومی و پشتیبانی خانم جلیل زاده کارشناس رفاهیات   257
معاونت اداری و پشتیبانی اداره امور عمومی و پشتیبانی محمد مرادی کارپرداز   259
معاونت اداری و پشتیبانی اداره امور عمومی و پشتیبانی خانم راحمی مسئول دبیرخانه   102
معاونت اداری و پشتیبانی اداره امور عمومی و پشتیبانی خانم محمدی متصدی دبیرخانه   103
معاونت اداری و پشتیبانی اداره امور عمومی و پشتیبانی خانم گل محمدی ماشین نویسی   106
معاونت اداری و پشتیبانی اداره امور عمومی و پشتیبانی عبدالعظیم محیط مسئول بایگانی   111
معاونت اداری و پشتیبانی اداره امور عمومی و پشتیبانی حجت حسامپور مسئول نقلیه 37365703 401
معاونت اداری و پشتیبانی اداره امور مالی رضا خلیلی رئیس اداره مالی 37388260 260
معاونت اداری و پشتیبانی اداره امور مالی علی باذل امین اموال   262
معاونت اداری و پشتیبانی  اداره امور مالی پژمان سلیمانی کارشناس    263
معاونت اداری و پشتیبانی  اداره امور مالی پیام خورسندی راد متصدی بایگانی   264
معاونت اداری و پشتیبانی  اداره امور مالی خانم جاویدی کارشناس حسابداری   265
معاونت اداری و پشتیبانی  اداره امور مالی خانم خلیفه کارشناس مالی   266
معاونت اداری و پشتیبانی  اداره امور مالی خانم جلالی کارشناس اعتبارات   267
معاونت اداری و پشتیبانی  اداره امور مالی خانم بصیری کارشناس حقوق و دستمزد   268
معاونت اداری و پشتیبانی  اداره امور مالی آرش محمدی مسئول حقوق و دستمزد   270
 سنجش و ارزشیابی مهارت اداره سنجش و ارزشیابی مهارت رئیس اداره علیرضا لطفی  37384962 150
 سنجش و ارزشیابی مهارت اداره سنجش و ارزشیابی مهارت معاون اداره افراسیاب زارعی 37365702 156
 سنجش و ارزشیابی مهارت اداره سنجش و ارزشیابی مهارت کارشناس صفر اسکندری   155
 سنجش و ارزشیابی مهارت اداره سنجش و ارزشیابی مهارت کارشناس عبدالرضا رنجبر   154
 سنجش و ارزشیابی مهارت اداره سنجش و ارزشیابی مهارت کارشناس خانم قشقایی   151
 سنجش و ارزشیابی مهارت اداره سنجش و ارزشیابی مهارت کارشناس خانم سعیدی زاده-آزمون عملی   152
 سنجش و ارزشیابی مهارت اداره سنجش و ارزشیابی مهارت کارشناس خانم آزادی   153
 سنجش و ارزشیابی مهارت مسئول المپیاد مهارت کارشناس خانم بیانی   313
 سنجش و ارزشیابی مهارت بانک سوال کارشناس خانم صالحی 37387131 162

 

سایر پیوندها
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین